Vergunningsaanvraag 2022


Op maandag 30 mei 2022 hebben de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend voor zonneweide Voordaan bij de gemeente De Bilt. 

Meer informatie over de vergunningsaanvraag kan je lezen in ons persbericht

In de zomer van 2022 zal de gemeente de vergunningsaanvraag beoordelen. In het najaar van 2022 zal de gemeenteraad de vergunningsaavraag behandelen. 

Bij een positief besluit zal de vergunningsaanvraag zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de mogelijkheid voor belanghebbenden om inzicht te krijgen in de vergunningsaanvraag en eventueel een bezwaar bij de gemeente in te dienen. U wordt via de website op de hoogte gesteld als de aanvraag ter inzage ligt.

Inloopdag op 12 maart 2022


Op zaterdag 12 maart 2022 organiseerden wij een inloopdag. Op deze dag presenteerden wij het ontwerp dat wij, op basis van alle input van bewoners en Groenekanse organisaties hebben kunnen maken. 

Ook konden we met bezoekers praten over op welke manier inwoners allemaal in dit project mee kunnen doen én profiteren.

In het Dorpshuis de Groene Daan konden mensen de hele zaterdag inlopen. We hebben naar schatting 60 bezoekers gehad.

Een journalist van de Biltsche Courant, Ruby Jacobse heeft BENG! en BHM Solar geïnterviewd, maar ook met bezoekers gesproken. Hier kunt u haar bevindingen van de inloopdag meelezen.

Scroll naar top