Door, voor en van Groenekan

Zonneweide Voordaan

logo-voordaan-def2

Zonnekans voor groenekan

Bij Zonneweide Voordaan komen 2 kansen samen. BENG! zet zich in voor een energie neutrale gemeente. Met het afbouwen van de activiteiten van de boerderijactiviteiten zijn er mogelijkheden voor een nieuwe functie van de grond. Na het onderzoeken van verschillende mogelijkheden lijkt een zonneweide voor Groenekan een unieke kans te bieden voor een klimaat- en milieuvriendelijke toekomst.

Op deze website vindt u alle informatie over dit project. Volg hier alle ontwikkelingen en lees de achtergronden. We hopen u graag een keer te ontmoeten op een van de bijeenkomsten

Door Groenekan

Steun en belangstelling van Groenekan is voor BHM en BENG! een absolute voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van de zonneweide. Want het uitgangspunt is: de inwoners denken mee over een ontwerp, worden mede-eigenaar en profiteren. Met inloopavonden en bijeenkomsten gaan we direct in gesprek met de inwoners van Groenekan. Tevens worden zij in veel overleggen vertegenwoordigd door een klankbordgroep.

Wij willen ons maximaal inzetten om van het zonneveld in Groenekan een ‘eigen Groenekans initiatief’ te maken, waar inwoners zelf mede vorm aan hebben gegeven.

Voor Groenekan

Zonneweide Voordaan biedt de inwoners een uitgelezen kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het opwekken van (haar eigen) Groene energie.

Zonnewiede Voordaan biedt toekomst én is groot genoeg om heel Groenekan energieneutraal te maken. 

De ligging is gunstig omdat het naast de snelweg ligt en daardoor het landschap zo min mogelijk beïnvloed. Sterker nog de zonneweide biedt de mogelijkheid om voormalige landschappelijke kenmerken terug te brengen die door intensieve landbouw verloren zijn gegaan.

Van Groenekan

Inwoners van Groenekan, direct omwonenden,  Groenekanse organisaties, maar ook anderen met een groen hart kunnen letterlijk mede-eigenaar worden van Zonneweide Voordaan.

Er wordt nog nagedacht over de precieze vorm van financiële participatie, hierin hebben inwoners van Groenekan óók een rol.

We bespreken in de verschillende bijeenkomsten namelijk niet alleen het ontwerp, maar ook hoe we met elkaar het ‘mede-eigenaarschap’ vormgeven. Het gaat niet alleen om het gevoel dat de panelen ‘voor ons werken’, maar ook merken dat dit zo is.

Nieuws

Eerste gesprekken

Op 20 en 22 september waren de eerste twee gespreksavonden met direct omwonenden om wensen, ideeën en zorgen te horen over ons initiatief ‘Zonneweide Voordaan’.

Lees verder »

Zonnekans in Groenekan

In Groenekan doet zich een geweldige kans voor om daarin een flinke stap te zetten. In Groenekan komt namelijk een gunstige locatie beschikbaar voor een

Lees verder »
Scroll naar top