Binnen het project Zonneweide Voordaan wordt samengewerkt door drie partijen.

Inwoners Groenekan

De inwoners van Groenekan zijn een belangrijke partij binnen het project. Zij kunnen persoonlijk meepraten en worden ook vertegenwoordigd door een klankbordgroep en Groenekanse organisaties, zoals Stichting Groenekans Landschap, stichting Brigida en Vereniging Groenekan.

BENG! is de lokale energiecoöperatie. Wij gaan voor een energieneutraal De Bilt. Om dat te bereiken brengen we bewoners in beweging om huizen en gebouwen optimaal te isoleren. Zo hebben we immers minder energie nodig. Voor wat nog nodig blijft, zoeken we naar mogelijkheden met gebruik van zon, wind, water, lucht- en aardwarmte. Met bewoners, ondernemers en instellingen gaan we op zoek naar locaties daarvoor. Onze inzet is minimaal 50% lokaal eigendom bij projecten. En met de winst verbeteren we samen onze wijken en dorpen.

Bij BENG! stimuleren we bewoners het heft in eigen handen te nemen om alle zes kernen in de gemeente De Bilt te verduurzamen. Met behoud en ontwikkeling van het landschap en het karakter van de dorpen. Zodat onze kinderen en kleinkinderen hier net zo comfortabel kunnen wonen als wij. 

Wij zijn een Utrechtse ontwikkelaar en werken graag dicht bij huis. De afgelopen jaren is er betaalbare technologie beschikbaar gekomen voor zonne-energie. Daarnaast kunnen projecten goed gefinancierd worden. Juist deze combinatie zorgt ervoor dat energietransitie verder vormgegeven kan worden.

BHM Solar gelooft dat grootschalige zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken.

Met veel oog voor de omgeving zorgt het team van BHM Solar voor een versnelling van de energietransitie.

Het projectteam bestaat uit:

  • Carlijn Assink, coördinator communicatieteam BENG!
  • Jurgen Bakker, bestuurslid BENG!  – duurzame opwek
  • Robin Boogaards, projectontwikkelaar BHM Solar
  • Roland de Greef, bestuurslid BENG! – juridische zaken
  • Freek Wisseloo, mede-oprichter BHM Solar
Scroll naar boven