Financiële participatie

Introductie

Op deze pagina vindt u informatie over de financiële aspecten van Zonneweide Voordaan. Hoe groot is de investering, hoe wordt de Zonneweide gefinancierd? Hoe ziet het verdienmodel eruit en wat zijn de financiële kansen voor omwonenden en inwoners van de Bilt? 

Alle bedragen en getallen zijn onder voorbehoud. Want Zonneweide Voordaan zal op zijn vroegst over twee jaar gebouwd gaan worden en de dan geldende bouwkosten, rente, elektriciteitsprijzen en overige variabelen zijn nu nog niet bekend.

Heeft u vragen over de onderstaande informatie? Neem dan contact met ons op,  onderaan de pagina staan contactgegevens. 

Sfeerbeeld 1
Zonnepanelen

De financiën 

De totale investering in Zonneweide Voordaan wordt momenteel geschat op ongeveer 11 miljoen euro. Dit is inclusief de aansluiting op het elektriciteitsnet. De Zonneweide zal in de Bilt op het elektriciteitsnet van Stedin worden aangesloten. De aansluiting bij Stedin is een significante investering, waardoor er een bepaalde schaalgrootte nodig is voor een rendabele business case te krijgen. De Zonneweide zal zeer waarschijnlijk gebruik maken van de SDE++-subsidie, zodat de inkomsten per opgewekte MWh voor de eerste 15 jaar gegarandeerd zijn. Door de zekerheden van de subsidie zijn banken bereid om tot 80-85% van de zonneweide te financieren met vreemd vermogen. Het overige deel van de investering zal als eigen vermogen in het project geïnvesteerd worden. Dit biedt een kans voor inwoners van de Bilt om een rendement te maken op hun investering in de Zonneweide.  

De business case houdt rekening met een reservering voor de ontmanteling van de Zonneweide na looptijd van het project. Door een bankgarantie in jaar 16 af te sluiten, geeft het project de zekerheid voor de omwonenden en voor de gemeente dat er voldoende middelen zijn om de Zonneweide op een juiste manier te ontmantelen. 

 

Financiële participatie

Zonneweide Voordaan levert naast veel schone, duurzame energie een financiële kans voor inwoners van Groenekan en de Bilt. Bij de financiering maken we onderscheid  tussen de ontwikkelfase en de bouw- en exploitatiefase.

In de fase van projectontwikkeling brengen beide projectontwikkelaars het benodigde kapitaal in voor de financiering van projectontwikkelaars, adviseurs, onderzoekers en specialisten, alsook voor de aanbetalingen voor leges en voor reservering van capaciteit op het Stedinnet. Het gaat om bedragen in de grootte van orde van 400.000 – 600.000, waarvan de partners elk de helft inbrengen. Met name voor de inbreng van BENG! zal een emissie nodig zijn, waarvan de termen nog worden vastgesteld in een prospectus. De sterk risicodragende lening zal een flinke risico-opslag kennen aangezien er kans is op niet-terugbetaling van de ingelegde middelen.

In de fase voorafgaand aan de bouw en exploitatie van de zonneweide zal geregeld worden hoe het park gefinancierd wordt. Naast het eigen vermogen wordt een lening afgesloten bij een financiële instelling: het vreemd vermogen. Voor de bouw van het park en voor het voldoen van de ontwikkelkosten is een eigen vermogen van 1,5-2 miljoen nodig. Dit zal worden ingelegd door (de leden van) BENG! en projectontwikkelaar BHM Solar. 

Uit de businesscase zal blijken hoe hoog de rente kan worden voor de middelen die door BENG!  voor de exploitatiefase via crowdfunding worden opgehaald, er wordt gedacht aan 3‑6%. BENG! zal tijdig bepalen wie als eersten in aanmerking komen om aan deze financiering mee te doen (bv omwonenden, daarna dorpsbewoners, dan bewoners van De Bilt en indien nodig nog ‘verderop’). Te overwegen valt een deel van de ingelegde gelden te ‘bestemmen’ voor mensen met een smalle beurs, zodat ook zij voordelen ervaren van het project Zonneweide Voordaan. 

Scroll naar top