Landschappelijk inpassing

Op deze pagina vind u alle actuele informatie over het ontwerp van zonneweide Voordaan. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek praten we met verschillende belangengroepen (bijvoorbeeld direct omwonenden, inwoners Groenekan en diverse Groenekanse verenigingen en organisaties die belang kunnen hebben bij dit initiatief) over de locatiekeuze van de zonneweide de mogelijkheden voor koppelkansen in het gebied. Alle belanghebbenden hebben tot nu toe kritisch meegekeken en aangegeven dat de zonneweide, naast uiteraard duurzame energieproductie, ook een andere kans voor het gebied kan zijn. Zo is er nagedacht over de mogelijkheden voor natuur, ecologie, biodiversiteit, beperking geluidsoverlast, beperking overlast zicht, recreatie en andere thema’s die er in Groenekan spelen.

Met al deze input zijn we momenteel een eerste landschappelijk ontwerp aan het uitwerken. Aangezien sommige wensen en
belangen tegenstrijdig zijn is dit best uitdagend. De komende tijd zullen BHM Solar en BENG! met belanghebbenden in gesprek gaan over de invulling van de mogelijkheden voor het ontwerp en zal er nauw samen worden gewerkt met alle belanghebbenden om tot een breed gedragen en afgewogen landschappelijk ontwerp te komen. Het proces om tot een eindresultaat te komen is volledig transparant, zodat iedereen toegang heeft tot conceptontwerpen en de mogelijkheid heeft om mee te denken.

Scroll naar top