Planning

Het gehele project kent meerdere fasen. We hebben 7 mijlpalen gedefinieerd waar we steeds naar toe werken. Hieronder een overzicht van de mijlpalen en waar in het project we ons nu bevinden:

Locatiekeuze maken

BENG! De Bilt en BHM Solar hebben een eerste oriëntatie gedaan op een perceel langs de A27 dat gunstig uitvalt. Een zonneweide hier biedt toekomst én is groot genoeg om heel Groenekan energieneutraal te maken.

Haalbaarheids-onderzoek

We vragen Groenekan aan de tekentafel. Samen met direct omwonenden, inwoners uit het dorp en belangengroepen w.o. Groenekans Landschap en Vereniging Groenekan bespreken we alle opties voor een Zonneweide.

 

Vergunnings-aanvraag

Wanneer wij voldoende steun voelen voor een energieneutraal Groenekan door Zonneweide Voordaan, waar  inwoners ook mede-eigenaar van willen worden, gaan wij de vergunningsaanvraag indienen.

Subsidieaanvraag

Wanneer Zonneweide Voordaan ons door Gemeente De Bilt gegund is en de vergunning verleend is, zullen we een subsidieaanvraag doen.

Financiering

De zonneweide zal voor een groot deel gefinancierd worden door een lening bij een bank (vreemd vermogen). Het overige deel valt onder het eigen vermogen en zal worden ingebracht door BHM Solar en BENG!, waaronder haar leden en inwoners van Groenekan. 

Realisatie

Als alle handen op elkaar zijn, de vergunning verleend en subsidie toegekend is, gaan we Zonneweide Voordaan realiseren. Vanzelfsprekend op basis van de gemaakte afspraken met direct omwonenden, inwoners uit het dorp en belangengroepen.

Exploitatie

We laten de zon werken voor Groenekan! 

Waar mogelijk betrekken we zoveel mogelijk lokale ondernemers bij het onderhoud.

Scroll naar top