In Groenekan doet zich een geweldige kans voor om daarin een flinke stap te zetten. In Groenekan komt namelijk een gunstige locatie beschikbaar voor een zonneveld op grasland tussen de A27, Lindelaan en sportvelden Voordaan.

De eigenaars van dit perceel willen een toekomst voor hun kavel, nu zij zelf de bedrijfsactiviteiten afbouwen. Logischerwijs zijn de alternatieven bekeken en een haalbare optie is een zonneweide met, indien gewenst, ook enkele andere functies.

Groenekan Energieneutraal?

Met de Utrechtse ontwikkelaar BHM Solar deed BENG! een eerste oriëntatie die goed uitviel.  Het stuk land ligt gunstig, biedt ruimte genoeg voor zonnepanelen, maar ook voor allerlei te bedenken combinatiefuncties voor recreatie, biodiversiteit en bijvoorbeeld educatie. Na 25 of 30 jaar zou een aantrekkelijk natuurgebied kunnen overblijven. Met dit initiatief zou Groenekan energieneutraal kunnen worden. Als eerste kern in De Bilt, als een van de eerste dorpen in Nederland. Maar heeft Groenekan die ambitie?

Draagvlak ligt aan de basis

Zowel BHM als BENG! zien voldoende steun en animo in Groenekan als basis voor dit project om verder te gaan. Want het uitgangspunt is: de inwoners bedenken en kiezen een ontwerp, worden mede-eigenaar en profiteren. We gaan hen dan ook nu informeren over het initiatief, onder de naam Zonneweide Voordaan, en vooral ook luisteren. De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een eerste kring van omwonenden en buren van de locatie.

Scroll naar top