Op 20 en 22 september waren de eerste twee gespreksavonden met direct omwonenden om wensen, ideeën en zorgen te horen over ons initiatief ‘Zonneweide Voordaan’. Nadat we eerst langs de deuren zijn gegaan om mensen persoonlijk uit te nodigen, waren ruim 30 omwonenden op de avonden aanwezig. Zij waren kritisch, maar sluiten de deur niet voor dit initiatief en sommigen zagen zelfs ook al kansen.  

Het gaat om een stuk grasland ten noorden van de Groenekanseweg, tussen de A27 en de sportvelden van Voordaan. De huidige grondeigenaren zien een zonneweide als kans voor Groenekan omdat er genoeg plek is om heel Groenekan van duurzame stroom te voorzien.

De eerstvolgende stap waren twee avonden met direct omwonenden. Daar is het idee voorgelegd en zijn alle aanwezigen om hun reactie gevraagd.  Een eerste belangrijke peiling. “Want steun en animo in Groenekan zijn heel belangrijk voor verdere ontwikkeling van het plan.” aldus projectleider Niek Willemsen voor BENG! “En als we verder gaan, blijven zeggenschap en minimaal 50% mede-eigenaarschap van inwoners twee belangrijke uitgangspunten.” Naast voldoende draagvlak zijn ideeën van bewoners nodig om tot een goed plan te komen.

Tijdens de eerste twee avonden met omwonenden zijn er al veel vragen gesteld en zorgen gedeeld. Enkele aanwezigen zagen zelf ook kansen om bestaande problemen in het gebied, zoals overlast van de snelweg en verkeershinder aan te pakken. Deze mogelijkheden worden natuurlijk onderzocht. Niek Willemsen: “Juist in zulke koppelkansen ligt een belangrijke meerwaarde voor Groenekan en voor het project.”

Gespreksverslag

Er wordt genotuleerd door BENG! In dit geval zijn input uit beiden avonden zijn samengevoegd tot een verslag. Dit is eenmalig, vanaf heden is de verslaglegging per avond. Gespreksverslagen worden altijd eerst voorgelegd aan de aanwezigen. Aanwezigen kunnen  aangeven of zij zich herkennen in de inhoud. Na akkoord van aanwezigen wordt het verslag gepubliceerd op de website.

Download ‘Verslag van 20 en 22 september 2021 – Eerste gesprek met direct omwonenden’

Scroll naar top